Imigracja do Polski: fakty i mity

Dane gromadzone i publikowane przez Główny Urząd Statystyczny(GUS) jednoznacznie wskazują, że liczba imigrantów zarobkowych w Polsce z każdym kwartałem staje się coraz większa

Autor zdjęcia: barnimages.com

Dane gromadzone i publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) jednoznacznie wskazują, że liczba imigrantów zarobkowych w Polsce z każdym kwartałem staje się coraz większa. Już teraz szacuje się, że w naszym kraju mieszka na stałe i pracuje co najmniej jeden milion imigrantów zarobkowych. Tym samym według zgodnej opinii wielu specjalistów powoli zmienia się status Polski w zakresie zjawiska szeroko rozumianej imigracji. Jeszcze na początku poprzedniego dziesięciolecia nasz kraj przede wszystkim wysyłał swoich obywateli do innych państw, w tym w szczególności do krajów Europy Zachodniej. Obecnie Polska jest krajem, który w coraz większej mierze przyjmuje imigrantów z innych miejsc Europy a nawet świata.

Nic dziwnego w tym, że tak dynamicznie zmieniające się realia demograficzne a zarazem kulturowe wzbudzają w sporej części naszego społeczeństwa obawy, które są jeszcze dodatkowo podsycane przez niektórych publicystów oraz polityków. Czy jednak imiogranci szukujący work in Poland faktycznie stanowią zjawisko, które może być powodem do niepokoju?

Imigracja do Polski: fakty i mity

Jeżeli spojrzeć na zjawisko imigracji zarobkowej do naszego kraju z czysto ekonomicznego punktu widzenia, to stan rzeczy zdaje się dość oczywisty. Imigranci nie tylko przynoszą sporo pożytku polskiej gospodarce, która w coraz większej mierze ma problem z niedostatkiem pracowników określone stanowiska. Imigranci w wieku produkcyjnym to przede wszystkim szansa na uniknięcie katastrofy demograficznej oraz ekonomicznej, która jeszcze parę lat temu wydawała się czymś nieuchronnym. Warto pamiętać, że już obecnie budżet państwa corocznie musi dopłacać około 50 miliardów złotych do ZUS. W perspektywie parunastu lat rodzimy system ubezpieczeń społecznych stałby się już całkowicie niewypłacalny a jedyną szansą, aby tego uniknąć, jest właśnie zjawisko imigracji zarobkowej.